1. DFK Slaný

Amatérský futsalový klub

Jednání výboru 6. května 2013

Zápis z jednání schůze výboru 1. DFK Slaný

 

Datum konání:   6. 5. 2013

Místo konání:     Slaný

Zúčastnění:       Martin Cílek, Pavel Kubenka, Petr Laštůvka, Martin Kratochvíl, Dominik Tauš

Omluven:          ---

Členové SK:      Libor Hovorka

 

Body jednání:

 

 1. Úprava a doplnění stanov

Na základě rozhodnutí Valné hromady 1. DFK Slaný ze dne 16. 4. 2013 k provedení úpravy a doplnění stávajících platných stanov provedl výbor návrh úpravy těchto stanov. Předložený návrh byl všemi členy výboru jednohlasně odsouhlasen. Výbor pověřil P. Laštůvku provedením registrace upravených stanov na MV ČR.

 

 1. Výklad pojmů stanov

M. Kratochvíl zpracoval výklad jednotlivých pojmů stanov 1.DFK Slaný jako dokument určený pro vnitřní potřebu klubu (vnitřní pravidla pro fungování klubu). Na základě těchto pojmů pověřil výkonný výbor P. Laštůvku a L. Hovorku vytvořením seznamu členů DFK pro vnitřní potřebu klubu.

 

 1. Rozhodnutí o obsazení soutěží v sezóně 2013-2014

Výbor byl seznámen L. Hovorkou se stavem hráčského kádru A mužstva a zámyslem posílení A týmu o nové hráče (Hlůže, Bouška, Vokřál, Švarc). Na základě tohoto posílení výbor odsouhlasil přihlášení A týmu do Divize A v soutěžním ročníku 2013-14. K tomu pověřil výbor L. Hovorku zabezpečit ve stanoveném termínu řádné přihlášení A týmu do soutěže Divize A, dále P. Laštůvku zaplatit do 10. května 2013 startovné + doplatek garance za A tým.

 

Zároveň výkonný výbor rozhodl o termínech domácích utkání A týmu v Divizi A v soutěžním ročníku 2013-2014 a to vždy v neděli od 17:00. Za zamluvení haly BIOS odpovídá L. Hovorka.

 

 1. Tréninky v příští sezóně

VV rozhodl o systému tréninků takto:

 • květen – září 2013: každé pondělí 18,00 – 19,30hod. venkovní hřiště BIOS,
 • listopad 2013 – březen 2014: každé pondělí 19,00 – 20,30hod. velká tělocvična 3. ZŠ,
 • listopad 2013 – únor 2014: každou druhou středu 20,00 – 21,00hod. hala BIOS – domluvit kombinované tréninky spolu s oddílem SK Jedomělice,

 

K tomu pověřil L. Hovorku včas doručit na odbor školství a tělovýchovy MěÚ Slaný objednávku haly BIOS, dále M. Cílka a L. Hovorku domluvit s předsedou oddílu SK Jedomělice systém kombinovaných tréninků v hale BIOS v období listopad 2013 – únor 2014.

 

 1. Účast v turnajích a ostatních nesoutěžních akcích v soutěžní přestávce – léto 2013

Vzhledem k nescházení se v dostatečném počtu přes letní pauzu výkonný výbor rozhodl se těchto akcí jako klub neúčastnit. Účast jednotlivců v rámci jiných týmů je možná individuálně.

 

 1. Rozlučka se sportovní sezónou 2012-13

VV rozhodl na základě doporučení valné hromady uspořádat společenskou rozlučku se sportovní sezónou 2012-13 dne 25. 5. 2013 od 19,30hod. v restauraci U Rybiček (sál pro cca 30 osob je zamluven). K tomu pověřil K. Lukeše logistickým zabezpečením akce.

 

 1. Nákup materiálu

VV rozhodl o nákupu nezbytného materiálu pro provoz klubu – syntetický led, stulpny, trenýrky

 

 1. Kontrola dresů

VV rozhodl o kontrole – L. Hovorka – A-tým, K. Lukeš – B-tým. Info o stavu bude podáno na příští schůzi.

 

 1. Webové stránky

VV pověřil M. Kratochvíla zpracováním a vedením nových webových stránek klubu.

 

 1. Reklamní materiály

VV rozhodl o možnosti pořízení minidresů nebo triček nebo mikin.  Barva, cena, návrh, logo bude projednáno s členy DFK a rozhodnuto na příští schůzi

 

 1. Příspěvky

VV rozhodl o placení příspěvků a kontrole s okamžitou platností takto:

 

 • do 31.3. kalendářního roku budou mít všichni členové zaplaceno do 31.3. toho roku
 • do 30.6. kalendářního roku budou mít všichni členové zaplaceno do 30.6. toho roku
 • do 30.9. kalendářního roku budou mít všichni členové zaplaceno do 30.9. toho roku
 • do 31.12. kalendářního roku budou mít všichni členové zaplaceno do 31.12. toho roku

 

12.       Schůze VV

Schůze VV se budou konat každé čtvrtletí.

 

 

Úkoly a termíny:

 

Úkol

Zodpovědná osoba

Deadline

Registrace upravených a doplněných stanov na MV

P. Laštůvka

31. srpna 2013

Seznámit se s výkladem jednotlivých pojmů stanov

členové klubu

ihned

Přihlášení A týmu do soutěže Divize A

L. Hovorka

10. května 2013

Registrace nových hráčů

L. Hovorka

31. května 2013

Zaplacení startovného A týmu + doplatek garance

P. Laštůvka

10. května 2013

Zabezpečení objednávky haly BIOS

 

L. Hovorka

Po obdržení rozlosování soutěže (předběžně objednat ASAP)

Domluvit s předsedou oddílu SK Jedomělice systém kombinovaných tréninků v hale BIOS v období listopad 2013 – únor 2014

L. Hovorka, M. Cílek

31. května 2013

Logistické zabezpečení rozlučky se sport. sezónou 2012-13

K. Lukeš

ihned

Nákup materiálu – kdo a co koupí 

L. Hovorka, M. Cílek

31. srpna 2013

Kontrola dresů

L. Hovorka, K. Lukeš

30. června 2013

Webové stránky klubu

M. Kratochvíl

31. května 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Martin Cílek